Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Milí pacienti a rodičia, oznamujeme Vám že dňa 01.04.2021 nebudeme ordinovať.

Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín od 8:30-10:30, v prípade potreby sa treba vopred telefonicky ohlásiť, tel. č. MUDr. Matušková: 037/6597215.