Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že v stredu 24.3.2021 od 7:30 do 7:50 hod. bude pred obecným úradom predávať mäso a mäsové výrobky.