Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dnes sme navýšili počet kontajnerov na sklo z 11 na 16. Zároveň sme rozmiestnili kontajnery tak, aby boli bližšie k obyvateľom. 

Do kontajnerov patria nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.

Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.

Nové rozmiestnenie kontajnerov je:

Vstup do obce (Nitrianska ulica) 2ks

Bernolákova ulica 1ks

Hurbanova ulica 1ks

Palárikova ulica 1ks

autobusová zástavka Na pažiti 2ks

ul. Sv. Martina 1ks

ulica Pod vinohradmi 1ks

Zoborská ulica 1ks

Štiavnická ulica 1ks

Agátová ulica 1ks

Jaseňová ulica 1ks

Cintorín 1ks

Ihrisko 1ks

Zberný dvor 1ks