Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia ulice Sv. Martina a Bodockej ulice,

zajtra (12. 3. 2021) budú pokračovať výkopové práce pri ukladaní optických káblov po oboch stranách ul. Sv. Martina v úseku od kostola po materskú školu. Žiadame vás, aby ste na ulici neparkovali svoje autá. Tam, kde to bude možné sa bude pod vjazdy do domov realizovať podtláčanie.