Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Obec Malý Lapáš dostala od spoločnosti Lusja s.r.o. do daru respirátory FFP2 a vône do auta. Každý obyvateľ na trvalom pobyte vo veku 25 rokov a viac si dnes našiel v schránke 2 ks respirátora a vôňu do auta. Používanie respirátorov je povinné v hromadnej doprave, obchodoch a od pondelka aj v interiéroch. Týmto ďakujeme p. Ľubomírovi Štubňovi (Lusja s.r.o.) za tento dar a veríme, že vám padne na úžitok.