Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Od piatka 12. marca do nedele 14. marca bude na konečnej autobusovej zastávke (Na pažiti) pristavený veľkokapacitný kontajner pre jarné upratovanie. Až do naplnenia môžete do neho ukladať veľkoobjemový odpad, ako sú staré nábytky, sedacie súpravy, matrace a podobne.

Do kontajnerov však nepatrí stavebný odpad, pneumatiky a elektronický odpad, ako televízory, práčky, chladničky a pod.

Odpad vhadzujte rozobratý, aby zabral čo najmenší priestor. Kontajnery budú snímané kamerovým systémom. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu prosím dodržiavajte opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu (povinnosť nosiť respirátor/rúško a vzájomný odstup).