Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

sobotného testovania sa zúčastnilo 474 ľudí a všetci boli negatívni. Prípomíname, že aj pri negatívnom teste môže byť človek už infikovaný. Správajte sa naďalej zodpovedne, dodržujte všetky odporúčania -  noste rúško, udržujte odstupy, používajte dezinfekciu na ruky. Okrem toho často vetrajte priestory, kde sa zdržiavate, čo najviac obmedzte stretávanie sa s inými ľuďmi – aj v exteriéri.

Nezabudnite, že od pondelka 8. marca 2021 je v prostriedkoch hromadnej dopravy nutné používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1. 

V interiéri bude táto povinnosť od 15. marca 2021.