Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení rodičia,

Obec Malý Lapáš, ako zriaďovateľ Materskej školy Malý Lapáš, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:2-A1810, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, po posúdení svojich kapacitných možností spúšťa prevádzku materskej školy pre všetky deti od 8.3.2021.

Zároveň sú všetky deti automaticky prihlásené na stravu. V prípade, že sa rozhodnete dieťa do škôlky nedať, je potrebné ho zo stravy odhlásiť. Rovnako treba odhlásiť aj z dochádzky do materskej školy.

Podmienkou nástupu do materskej školy je 7 dňový certifikát jedného z rodičov. Upozorňujeme, že vstup do priestorov materskej školy je umožnený len osobe, ktorá má certifikát nie starší ako 7 dní.