Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

stále prebieha sčítanie obyvateľov. Každého člena rodiny treba sčítať samostatne. Nestačí, keď sa sčíta jedna osoba z domácnosti. Pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa, príp. iného člena rodiny.

Prosíme, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním.

Upozorňujeme, že sčítanie je zo zákona povinné a obec môže uložiť aj sankcie za nesplnenie tejto povinnosti až do výšky 250 eur.

Ľudia, ktorí nemajú možnosť sa sčítať alebo nemajú rodinných príslušníkov, ktorí ich sčítajú, sa budú môcť sčítať na obecnom úrade prostredníctvom asistenta sčítania od 1. apríla.