Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v roku 2018 bola úroveň triedenia odpadu v našej obci na úrovni 13%, v roku 2019 sme sa polepšili na 32,23 % a v roku 2020 sme dosiahli úroveň vytriedenia 51,57 %.

Ak by sme počas posledných rokov nič s triedením nespravili, tak tento rok by sme za každú tonu odpadu uloženého na skládku zaplatili 30 eur, čo by sa radikálne premietlo do výšky poplatku, ktorý za odpady platíte. Keďže sme na tom relatívne dobre, bude obec (a teda obyvatelia cez svoje poplatky) platiť za každú tonu uloženého odpadu 15 eur. 

Odmena za dobré triedenie sa pre obyvateľov už dostavila, obce Malý Lapáš nezvyšovala poplatok za odpady. Ten je rovnaký ako v minulom roku, 27 eur  / osoba / rok.

Naším spoločným cieľom by malo byť znižovanie produkcie komunálneho odpadu a zvyšovať úroveň triedenia nad 60%. Ak sa nám to podarí, budúci rok by obec za každú tonu odpadu zaplatila 11 eur.

Na záver uvádzame tabuľku výšky poplatkov, ktoré platíme skládke, podľa úrovne vytriedenia.

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11