Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

z mnohých strán čítame a počúvame rôzne názory a stanoviská k plošnému testovaniu. Obec Malý Lapáš uvedomujúc si náročnú situáciu po novom roku zorganizovala tri kolá celoplošného testovania aj s pomocou Okresného úradu v Nitre. Výsledkom bolo, že sme sa dostali do lepšej polovice okresov a 30. – 31. januára 2021 sme testovať nemuseli. Zamestnanci obce aj dobrovoľníci strávili v testovacích miestnostiach mnoho hodín vystavujúc sa riziku vzniku ochorenia. Po troch kolách sme si dovolili dať prestávku. Osobne som 25.1.2021 upozorňoval okolité obce, že prestávka je dočasná a čakajú nás ďalšie kolá testovania (covid automat bol zverejnený už niekoľko týždňov). Vedeli sme, že testovanie chceme spraviť minimálne počas víkendu 6. a 7. február 2021, pretože naši obyvatelia budú potrebovať certifikát platný 7, 14 alebo 21 dní podľa toho, kam sa okres Nitra zaradí. Nikto z nás nečakal, že bude zaradený do čiernej farby. Zároveň sme rozšírili prevádzku Materskej školy z kritickej infraštruktúry na plnú prevádzku, a to napriek ústnemu odporúčaniu RÚVZ Nitra, aby sme neotvárali pre všetkých. Aby sme boli zodpovední, testovali sme všetkých zamestnancov aj v priebehu týždňa, dokonca sme túto službu ponúkli aj Základnej škole na Veľkom Lapáši, ktorí ju radi využili. Dúfajúc v zmenu farby sme testovali aj 13. 2. 2021 a z 525 ľudí sme nemali našťastie nikoho pozitívneho (podobne ako okolité obce).

Negatívny výsledok testu ukazuje stav v danej chvíli a o niekoľko hodín to nemusí byť pravda, najmä pri britskej mutácii vírusu. Školy naokolo pozatvárali aj keď covid automat umožňoval mať otvorené a tak sme zatvorili aj my. Teraz nám chodia do materskej školy zasa len deti ľudí z kritickej infraštruktúry.

Aktuálna metodika odporúča podrobiť sa testu až na 8. deň od kontaktu s infikovaným. Osobne som si mapoval situáciu vyťaženosti súkromných odberových v meste Nitra a aj na základe toho, že počas bežného dňa zívajú prázdnotou, sme sa rozhodli testovanie 20. februára vynechať. Upozorňovali sme na to už s predstihom a väčšina našich obyvateľov to chápe a nerobí im problém skočiť do Nitry. Vzhľadom na prichádzajúce prázdniny materskú školu ešte neotvárame pre všetkých, no po ich skončení pokračujeme v plnej prevádzke. Aby sme sa správali zodpovedne voči deťom a zamestnancom v materskej škole, obec bude realizovať testovanie svojich obyvateľov 6. marca 2021. V tejto chvíli nevieme, akú bude mať okres farbu a ako to bude s ďalšími testovaniami, no veríme, že s príchodom lepšieho počasia sa začne situácia konečne zlepšovať.