Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

V súvislosti zo sčítaním obyvateľstva sa začínajú vyskytovať prípady, kedy podvodníci telefonicky kontaktujú seniorov. Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám a  akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho komisára alebo za asistenta sčítania v čase od 15.2. do 31.3.2021 nevpustili do svojich príbytkov a ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.

Asistované sčítanie pre tých, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami alebo s pomocou rodiny, sa začne až po 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021 pričom presný dátum oznámime. Tiež budeme informovať, kto bude v obci Malý Lapáš vykonávať asistované sčítanie.

Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môžete získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 hod. na CALL CENTRE na telefónnom čísle +421  2  20  92  49  19.