Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

zber odpadu bude zajtra 26.3.2021 už od šiestej ráno. Prosíme, vyložte si nádobu už dnes večer.