Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že od 15.2.2021 do 21.02.2021 bude MUDr. Frey čerpať dovolenku.

Zastupovanie:

Pondelok: Veľký Cetín - 13.00 -16.00 hod.

Utorok: Vinodol - 9.00 - 12.00 hod.

Streda: Veľký Cetín - 9.00 - 12.00 hod.

Štvrtok: Vinodol - 13.00 - 16.00 hod.

Piatok: Veľký Cetín - 9.00 - 12.00 hod.

Telefonický kontakt do ambulancie vo Veľkom Cetíne a vo Vinodole je 0908 862 425. V prípade akútnych stavov treba volať 155 alebo pohotovosť pre dospelých od 16.00 hod.