Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obvodný lekár pre dospelých v Golianove nebude dňa 10.02.2021 v poobedných hodinách ordinovať. Lieky si pacienti môžu nahlasovať telefonicky alebo osobne od 8 do 11,30 hod.