Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, 

spoločnosť Arriva nám dnes oznámila, že od zajtra 9.2.2021 bude opätovne premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý sa odvoláva na neexistujúce rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Obec Malý Lapáš prepravcu upozornila na skutočnosť, že prevádzka školských zariadení v Malom a Veľkom Lapáši bola dňom 8.2.2021 obnovená. 

Posielame kontakt na ÚNSK

Valéria  Šimorová, Valeria.Simorova@unsk.sk

Ivan Lačný, Ivan.Lacny@unsk.sk