Vedúca poštového úradu žiada obyvateľov, ktorí ešte nemajú pridelené súpisné číslo domu, aby si nedávali posielať zásielky na parcelné čísla. Pošta neeviduje žiadne parcelné čísla, takáto pošta sa bude posielať späť odosielateľovi.