Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Vedúca poštového úradu žiada obyvateľov, ktorí ešte nemajú pridelené súpisné číslo domu, aby si nedávali posielať zásielky na parcelné čísla. Pošta neeviduje žiadne parcelné čísla, takáto pošta sa bude posielať späť odosielateľovi.