Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení občania, opätovne pripomíname, že 25. júna 2018 vstúpilo do platnosti usmernenie zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, ktoré obmedzuje použitie pyrotechniky.

Voľné použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 je možné len počas Silvestra – od 31.12 – 1.1. (2 dni). Zábavná pyrotechnika kategórie F2 a F3 sú petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy.

Mimo tohto obdobia od 2.1 do 30.12. toho istého roku je pre použitie zábavnej pyrotechniky potrebný súhlas obce na základe písomnej žiadosti.

Prosím myslite na to, že používaním zábavnej pyrotechniky v iných ako povolených dňoch páchate priestupok, rušíte hlukom svoje okolie a spôsobujete veľké nepríjemnosti aj domácim zvieratám.

V prípade, že spozorujete osobu, ktorá používa pyrotechniku mimo spomínaného obdobia, neváhajte kontaktovať Políciu SR na čísle 158.