Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Materská škola Malý Lapáš vstupuje do tretieho týždňa prevádzky pre sedem detí rodičov, ktorí obaja pracujú v prvej línii. Napriek tomu, že to nebola pre nás povinnosť, aspoň takto sa týmto rodičom snažíme pomôcť. V práci tak máme každý týždeň dve učiteľky, kuchárku a školníčku. Všetci čakáme na to, aby sa už deti mohli vrátiť do škôl a škôlok. Čím viac budeme zodpovední, tým skôr sa nám to podarí.