Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Na testovaní sa tento víkend zúčastnilo 666 ľudí, z čoho bolo 7 pozitívnych. Je to síce horší výsledok ako naposledy, no testovanie nie je súťaž. Chorým želáme skoré uzdravenie a negatívnym veľa šťastia a zdravia, aby ich choroba obchádzala. Treba pamätať na to, že negatívny výsledok testu neznamená, že sme vírus nechytili pred pár dňami, dnes alebo ho nechytíme zajtra. Naďalej sa treba správať zodpovedne, nosiť rúško, dodržiavať odstup.

Po troch víkendoch moja najväčšia vďaka patrí našim zdravotníkom, zamestnankyniam obecného úradu, dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v administratíve, hasičom, vojakom aj policajtom. Vytvorili skvelý tím, pracovali zodpovedne a profesionálne. Aj v ich mene ďakujeme všetkým našim obyvateľom, že sa správali ukážkovo, dodržiavali harmonogram a aj napriek nepriazni počasia na testovanie prišli.

Za výborné obedy ďakujeme p. Šrankovej z Krčmy u Bosorky, za večere rod. Majorovej – Poctivé domáce údeniny, rod. Blaškovej a rod. Vargovej. Za sladké občerstvenie pani  Šimekovej a Plánkovej. Za finančný dar p. Sabovi. Vážime si to.

Od 27. januára budeme potrebovať certifikát s negatívnym výsledkom na cestu do

 • do a zo zamestnania,
 • na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu,
 • do čistiarne odevov,
 • na doplnenie pohonných hmôt,
 • na kúpu novín a tlačovín,
 • do očnej optiky,
 • do banky,
 • poisťovne,
 • knižnice,
 • servisu bicyklov,
 • servisu motorových vozidiel,
 • na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní),
 • cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel,
 • na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • do opravovne obuvi,
 • servisu telekomunikačnej techniky,
 • cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop),
 • cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 • cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť,
 • cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka do materskej školy a školského zariadenia, školy.

Neoficiálne výsledky sa nachádzajú na webovom portáli Dáta bez pátosu, odkiaľ je aj táto mapa: