Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

piatok 15. 1. 2021 bude prebiehať zber vianočných stromčekov. Vianočný stromček (bez ozdôb, drôtikov a podobne) pripravte pred svoju bránu alebo pozemok už deň vopred. Obyvatelia Chalupkovej ulice z dôvodu, že sa na konci ulice nie je možné s traktorom otočiť, umiestnite stromčeky na začiatok ulice. Zber stromčekov robíme prvýkrát, tak vás poprosíme o tolerantnosť s logistikou. Stromčeky, budú odvezené na zberný dvor.