Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

prvé kolo testovania máme za sebou a týmto všetkým zúčastneným ďakujeme. V prvom rade za to, že ste prišli a potom za to, že ste dodržiavali harmonogram, rozostupy a boli voči sebe ohľaduplní. Veľká vďaka patrí naším obyvateľom - zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, vojakom aj policajtom. Bez vás by to nešlo.

Okrem nich ďakujeme tým, ktorí nám napiekli sladké občerstvenie. Za večeru ďakujeme Poctivé domáce údeniny.

Celkovo sa testovania zúčastnilo 694 ľudí, z čoho bolo 12 pozitívnych (1,73 %).  Tým, ktorí vyšli pozitívne, želáme skoré uzdravenie rovnako ako tým, ktorí už teraz s touto chorobou bojujú.

--

starosta a zamestnanci obecného úradu