Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Testovanie v obci Malý Lapáš sa uskutoční v sobotu 9.1. a nedeľu 10.1. od 8:00 do 18:00. Je potrebné dodržiavať harmonogram rozdelenia ulíc zverejnený na webovej stránke a na tabuli pred obecným úradom, rozostupy 2m a neustále mať na tvári rúško. Harmonogram je povinný.

V prípade, že potrebujete prísť mimo harmonogram, je potrebné kontaktovať starostu na 0903 601 874.

Kamerový prenos bude dostupný na https://www.malylapas.sk/kamera. Ak budete na kamerách vidieť, len zopár ľudí, aj tak príďte podľa harmonogramu. 

Pokyny pred testovaním

  • testovanie je prístupné pre všetkých obyvateľov obce od 10 rokov (osoby s trvalým alebo prechodným pobytom, osoby ktoré v obci bývajú aj bez trvalého pobytu)
  • na testovanie si prineste občiansky preukaz, deti preukaz poistenca
  • neodporúča sa testovanie občanom, kto majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu
  • testovať sa môžu prísť aj ľudia, ktorí pociťujú príznaky ochorenia alebo sú v dobrovoľnej karanténe
  • ak máte príznaky ochorenia, informujte o tejto skutočnosti odberový tím

Testovanie nemusia absolvovať osoby, ktoré:

  • prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace
  • v čase testovania majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény

Dve odberné miesta sú počas víkendu aj v nemocnici na Zobore.

Harmonogram testovania

Sobota

8:00 – 11:45

Hurbanova ulica, Jágerská ulica, Športová ulica, Zoborská ulica, Čerešňová ulica, Javorová ulica, Lipová ulica, Muránska ulica, Oravská ulica

13:00 - 16:00

 Kollárova ulica, Nitrianska ulica, ulica Nový Dvor, Palárikova ulica, ulica Na pažiti

16:00 – 18:00

Bernolákova ulica, Chalupkova ulica, ulica Pod vinohradmi

 

Nedeľa

8:00 - 11:45

Agátová ulica, Brezová ulica, Gaštanová ulica, Jaseňová ulica, Smreková ulica, Tribečská ulica, Vŕbová ulica, Pohranická ulica, Štiavnická ulica

13:00 - 16:00

Bodocká ulica, Inovecká ulica, Kremnická ulica, ulica Sv. Martina, Vajanského ulica, ulica Na priehon

16:00 – 18:00

Hlavná ulica, Slnečná ulica, Zemianska ulica