Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia AB-Dent nebude do 11.1.2021 ordinovať.

Zastupovať bude 

7.1.2021 - MUDr. Stránska, Poliklinika Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra, 037/ 650 44 55

8.1.2021  - MUDr. Bédyová, Zdravotné stredisko Cabajská 7, Nitra, 037 / 656 70 28