Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

z dôvodu extrémne zlej epidemiologickej situácie okolo nás a plánovaného testovania bude zberný dvor tento víkend zatvorený. V priebehu budúceho týždňa plánujeme zrealizovať zber vianočných stromčekov, o podrobnostiach budeme včas informovať. 

Žiadame vás, aby ste papier a olej, ktorý sa vám nahromadil počas sviatkov ešte na chvílu odložili.