Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

po vianočných sviatkoch nám vzniklo veľké množstvo papierového a plastového odpadu. Tento nepatrí do čiernej nádoby a je potrebné ho vytriediť. Papier môžete natlačiť do väčšej krabice alebo naukladať na kopu a zviazať. Takto pripravený ho môžete zaniesť na zberný dvor, kde máme na papier veľký kontajner . Ten je síce teraz plný, ale hneď ako nám ho zberová spoločnosť vymení, dáme vám vedieť. Záleží nám na tom, aby tento papier neskončil v zmesovom odpade, neskončil v Nitre alebo spálený v krbe. Plasty treba dať do vreca, zber je 11. januára 2021.

Harmonogram odvozu odpadu na rok 2021