Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vzhľadom na epidemiologickú a karanténnu situáciu, naše ľudské, služobné a zdravotné možnosti, na nariadenie č. 40 Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre a č. 45 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, a ktorá obmedzuje počet účastníkov bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi v interiéri, keď v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 a súčasne je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, čo znamená vrátane kňaza, kostolníka, miništranta, organistu možnosť byť na bohoslužbe účastným v kostole v Malom Lapáši 6 osobám a vo Veľkom Lapáši a Golianove 20 osobám - čo by mohlo vytvárať počas sviatkov pokoja mnohé nedorozumenia a konflikty - koho uprednostniť a vpustiť dnu do kostola a koho nie,

SÚ VEREJNÉ SV. OMŠE V NAŠEJ FARNOSTI ZRUŠENÉ OD NEDELE 20. 12. 2020 AŽ DO ODVOLANIA.

Prosíme o Vaše pochopenie a sebaobetovanie. Aj nás, Vašich kňazov, to mrzí. 

Sv. omše odporúčame sledovať v televíziách.

Stále je v platnosti dišpenz od povinnej nedeľnej a sviatočnej účasti na sv. omši.

Každú nedeľu a sviatočný deň bude v každom kostole možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu od 15,00 - 15,30 hod. v súlade s hygienickými nariadeniami.

Taktiež je zrušené spovedanie starých a chorých po domoch. Kto by sa ocitol v nebezpečenstve smrti, nech kontaktuje farský úrad. Zrušené sú aj obvyklé vianočné akcie (betlehemské svetlo, koledovanie, punč, jasličková pobožnosť...)
Sv. omše, ktoré boli sľúbené a zapísané, budú odslúžené kňazmi pri ich súkromných sv. omšiach.

Toto rozhodnutie prinesie mnohé obety do Vášho duchovného života, ale prosíme o jeho prijatie v pokoji a sebaobetovaní. Ďakujeme!

Požehnaný, pokojný a radostný každý deň sviatkov, nežná blízkosť narodeného Božského Dieťaťa nech vás rozohrieva v srdci! Posolstvo Vianoc si nenechajme vziať!

Vaši kňazi
Radovan J. Kobyda, farár
Jozef Haluza, výp. duchovný