Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení pacienti a rodičia, oznamujeme Vám že v dňoch 22. - 23.12.2020 a 31.12.2020 v Ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Zuzana Kohútová, v Pohraniciach a Golianove, nebudeme ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín od 8:00-12:00, treba sa vopred telefonicky ohlásiť na tel. čísle: 037/6597215.

Za pochopenie ďakujeme a prajeme Vám požehnané Vianoce.