Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Obecný úrad Malý Lapáš bude pre verejnosť uzatvorený od 21. 12. 2020 až do odvolania na základe Vyhlášky 45 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Stránky budú vybavované elektronicky alebo na tel. č. 037/7879 895 a 0903 601 874.

Zberný dvor bude v sobotu 19. 12. 2020 otvorený od 13:00 do 16:00, následne bude otvorený až  9. 1. 2021.