Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia AB Dent , s.r.o. od 17.12.2020 do 7.1.2021 neordinuje.

Bolestivé prípady po telefonickom dohovore budú ošetrené nasledovne:

Dátum

Lekár

Adresa

Telefón

17.12.

MUDr. Mendelová

Novozámocká 326, Ivánka pri Nitre

037/ 656 44 30

18.12.

MUDr. Moravčíková

ANZZ Veľké Zálužie

037/ 659 25 57

21.12. 

MUDr. Šterdas          

Poliklinika Párovce, Koceľova 29, Nitra

0903 447 330

22.12.

MUD. Urbanová

Poliklinika Párovce, Koceľova 29, Nitra

0910 135 227

23.12.

MUDr. Gatci  

Poliklinika Chrenová, Fatranská 12, Nitra

037/ 65 36 880

28.12.

MUDr. Danociová

Novozámocká kasárne Nitra

0902 598 999

29.12.

MUDr. Bédyová

Zdravotné stredisko, Cabajská 7, Nitra

037/ 656 70 28

30.12.

MUDr. Todorová

Zdravotné stredisko Mojmírovce

037/ 779 81 20

31.12.

Dr. Shcherbyna          

Farská 29, Nitra

037/ 651 29 40

04.01.

MUDr. Sádecká

Poliklinika Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra

037/650 44 38

05.01.

MUDr. Stanko

Štúrova 103,Nitra, Mlynárce

0948 577 715