Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje občanom, že pošta bude 17.12.2020 a 18.12.2020 otvorená od 08:00 do 10:00 hodin.