Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení rodičia,

dnes nám bolo doručené rozhodnutie RÚVZ v Nitre, ktorým je zakázaná prevádzka v strednej triede materskej školy od 12. 11. 2020 do 15. 11. 2020.

Rozhodnutie RÚVZ (pdf, 2 MB)