Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 bude

  • Zatvorený Obecný úrad Malý Lapáš - stránky budú vybavené len telefonicky na t.č. 037/7879 895 alebo elektronicky na adrese obecnyurad@malylapas.sk, prípadne cez elektronickú schránku na www.slovensko.sk
  • Zatvorený Zberný dvor