Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pani H. Kiššová ponúka na predaj črepníkové chryzantémy rôznych veľkostí a farieb, na adrese Hlavná ulica 137, Malý Lapáš. Tel.č.: 0915 775 681, 0917 554 351.