Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

zachytený na fotografii, naposledy bol videný na Hurbanovej ulici. Žiadame majiteľa, aby si ho prišiel vyzdvihnúť.