Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
darcov krvi (aj prvodarcov) k darovaniu krvi. Krvi a tiež darcov je momentálne veľmi málo. Môžete prísť počas pracovného týždňa (je potrebné sa objednať na čísle: 0910836678) od 7:00 do 14:00 (v utorok do 17:00). Ďakujeme!