Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
oznamuje, že dňa 30.09.2020 bude predajňa v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod. zatvorená z dôvodu odstávky elektrickej energie.