Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Obecný úrad upozorňuje občanov na podozrivé listové zásielky týkajúce sa predaja pozemkov. Vyzývame občanov, aby boli opatrní a nevpúšťali cudzie osoby do domácností a neposkytovali im osobné údaje.