Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude v stredu 30.09.2020 otvorená až od 12.00 hod. z dôvodu odstávky elektrickej energie.