Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že od zajtra 23. septembra v čase 7.30 - 7.50 hod. bude každú stredu pred obecným úradom predávať mäso a mäsové výrobky.