Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, pripomíname Vám, že zajtra 23.9.2020 sa uskutoční zber papiera. Papier musí byť uložený vo vreci. V prípade, že nemáte modré vrece, môžete použiť aj iné a následne vám bude vymenené za modré.