Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že nebude v dňoch od 22.9.2020 - 25.9.2020 ordinovať z dôvodu školenia.