Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Spoločnosť Melek oznamuje, že dňa 16.9.2020 do obce nepríde.