Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

za štvrtok 10. septembra pribudlo v okrese Nitra deväť pozitívne testovaných na Covid-19, avšak celkový počet infikovaných dosiahol v Nitre číslo 203 a v celom okrese 434. Žiadame Vás preto, aby ste dodržiavali Zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)ROR (rúško-odstup-ruky)

Krízový štáb na Okresnom úrade v Nitre rozhodol, že od 12. septembra patrí celý okres do červenej zóny až do konca septembra. Tento postup odporučil Regionálny úrad verejného zdravia so sídlom v Nitre.

Hygienici pripravujú manuál ako postupovať v aktuálnej situácii. Budú v ňom zhrnuté a nariadené opatrenia, ktoré musia od 12. septembra dodržiavať právnické a fyzické osoby, podnikatelia, usporiadatelia kultúrnych podujatí a športových akcií.

Zakázané bude usporadúvať hromadné športové, kultúrne, spoločenské či iné podujatia v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb, alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb.

Výnimkou z počtov je preukázanie sa účastníkov o negatívnom teste na Covid-19. Ten však nesmie byť starší ako 12 hodín.

Od soboty 12. septembra platí zákaz usporadúvať hromadné športové, kultúrne spoločenské podujatia od 23. do 6. hodiny nasledujúceho dňa. Jedinou výnimkou je svadba alebo pohrebný obrad s maximálnym počtom 150 zúčastnených osôb.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre