Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

obec postupne investuje do servisu a výmeny technológie čistiarne odpadových vôd. V minulom roku táto suma predstavovala 15 162,83 eur. Po výmenách čerpadiel, ktoré ničia najmä vlhčené utierky sme včera vymenili dúchalo v hodnote 2 315 eur. Dúchadlo je nevyhnutné pre biologický proces čistenia.

Vynútené investície sa v konečnom dôsledku prejavia v zmene poplatku za kanalizáciu. Opätovne Vás preto vyzývame, aby ste do kanalizácie nevhadzovali predmety, ktoré tam nepatria.

Do kanalizácie je zakázané hádzať:

  • vatu, vatové a bavlnené tampóny, vatové tyčinky, detské vlhčené vreckovky, jednorazové detské plienky
  • komunálny odpad, papier
  • zvyšky jedál, kosti, cigaretové ohorky
  • stavebný materiál, sadru, tvrdnúce lepidlá
  • rôzne potravinárske sypké materiály
  • ropné látky a tuky
  • textílie, textilné produkty
  • chemikálie, farby
  • predmety z dreva, plastu, gumy a kovu