Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Pobočka Slovenskej pošty vo Veľkom Lapáš Vám oznamuje, že adresátom bez poštovej schránky a označenia súpisného čísla domu nebude pošta doručovaná.