Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení vinohradníci

Dňa 1. a 2. augusta 2020 sa bude konať brigáda na oprave cesty vo vinohradoch v katastri obce Malý Lapáš. Bude sa ukladať frézovaný asfalt,

penetrovať podklad a upravovať terén okolo cesty. Na brigádu si prineste bežné pracovné náradie, hrable a lopaty. Začiatok brigády bude vždy o 7.00 vo vinohradoch. Nakoľko je potrebné ešte zabezpečiť materiál a stroje, chceli by sme Vás poprosiť o finančný príspevok na opravu cesty.

Príspevky vyberajú:

Stanislav Šášik č.t. 0905532788

Martin Bosák č.t. 0905920550

Miloš Moravčík č.t. 0905718394

Ďakujeme za príspevky a za účasť na brigáde. Ďakujeme, že nie ste ľahostajní k životnému prostrediu Vás a Vašich detí a vieme ukázať návštevníkom vinohradov, že nám na ich vzhľade záleží !

vinohradníci