Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ďakujeme firme BRIMO, ktorá našej obci darovala párty stan, ktorý budeme využívať počas podujatí obce.