Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
  Tuhý komunálny odpad Plasty Papier/Sklo Kovy
Január 6, 20 4 5  
Február 3, 17 3 6  
Marec 3, 17, 31 3 6 3
Apríl 14, 28 6 4  
Máj 12, 26 4 3  
Jún 9, 23 2 5 2
Júl 7, 21 6  
August 4, 18 2  
September 1, 15, 29 7  
Október 13, 27 5  
November 10, 24 3  
December 8, 22 5 5

 

Upozornenie:
Zber TKO sa koná každý druhý piatok v mesiaci. Prípadné zmeny budú vyhlásené obecným rozhlasom a zaslané e-mailom.

Prosíme Vás, aby ste si vykladali svoje smetné nádoby večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.